Opening Hours

maandag
Op afspraak
dinsdag
Op afspraak
woensdag
Op afspraak
donderdag
Op afspraak
vrijdag
Op afspraak
zaterdag
Op afspraak
zondag
GESLOTEN

Een leuke aanrader....

Geef een pedicure- waardebon cadeau ter waarde van een basisbehandeling.

Leuk om te geven of te ontvangen en verkrijgbaar in mijn salon.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Pedicuresalon Diamant (pedicuresalondiamant.nl), gevestigd aan de Stationsweg 60, 6711 PT EDE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Pedicuresalon Diamant
Stationsweg 60
6711 PT  EDE
+31 (0)622 28 34 46
info@pedicuresalondiamant.nl
https://pedicuresalondiamant.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pedicuresalon Diamant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pedicuresalon Diamant verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • uw gezondheid, voor zover benodigd voor de pedicurebehandeling

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pedicuresalon Diamant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • het afhandelen van uw betaling
 • het verzenden van onze (eventuele) nieuwsbrief
 • pedicuresalondiamant.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Pedicuresalon Diamant verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pedicuresalon Diamant neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedicuresalon Diamant) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pedicuresalon Diamant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

Voor de pedicurebehandeling die u ondergaat:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • gezondheid
 • betalingsafhandeling

Bewaartermijn: 8 jaar

Reden: verplichtingen vanuit de belastingdienst

Mail wisselingen/Contactformulier

 • naam
 • e-mailadres
 • de tekstinhoud

Bewaartermijn: de gegevens worden verwijderd na afhandeling van de e-mail

Back-ups

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering van pedicuresalondiamant.nl te garanderen, worden er regelmatig back-ups gemaakt van onze systemen. Uiteraard bevinden zich in deze back-ups persoonsgegevens. De back-ups worden maximaal 30 dagen bewaard in een off-line omgeving. Deze is dus niet via het internet te benaderen en is alleen toegankelijk voor pedicuresalondiamant.nl zelf.

Mocht in het geval van een calamiteit het noodzakelijk zijn een back-up te restoren, dan zullen vooreerst de eventueel nog aanwezige gegevens van personen die een beroep hebben gedaan op het recht van vergetelheid, worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pedicuresalon Diamant verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pedicuresalon Diamant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pedicuresalondiamant.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Pedicuresalondiamant.nl maakt gebruik van Google Analytics; hiervoor worden ook cookies gebruikt. De door Google Analytics verzamelde data wordt geanonimiseerd en is dus niet te herleiden naar individuele personen. Daarbij worden de gegevens niet gedeeld met Google.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicuresalon Diamant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pedicuresalondiamant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pedicuresalon Diamant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pedicuresalon Diamant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pedicuresalondiamant.nl

(Laatst gewijzigd: vrijdag 10 juni 2022)

 

Ons adres

De pedicuresalon is gevestigd op het adres:

Stationsweg 60
6711 PT  EDE

Mobiel: 0622 28 34 46

Zoeken

Waar ben ik?